Ing. et Ing. Miloš NOVÝ

Fotografie
Lecturer of Department of Economics and Quantitative Methods
External Ph.D. student of Department of Marketing, Trade and Services
 
e-mail novym@fek.zcu.cz
phone  377633112
room  UK 426

Courses

EK1 Mikroekonomie
EK2 Makroekonomie
EVEU Ekonomická výkonnost zemí EU
HPO Hospodářská politiky
TCE Transformace české ekonomiky
ZMI Základy mikroekonomie
ZOET Základy obecné ekonomické teorie