Pracovník již není zaměstnancem Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni