Ing. Marie ČERNÁ, Ph.D.

Fotografie Lecturer of Department of Finance and Accounting
 
e-mail macerna@fek.zcu.cz
phone  377633205
room  UK509

Courses

AFIM Finanční informace pro management
AFRPO Finanční řízení podniku v angličtině
AFU Finanční účetnictví v angličtině
AMUC Manažerské účetnictví v angličtině
DAN Daně
DAP Daně v podnikání
MUC Manažerské účetnictví
SBP Seminář k bakalářské práci
UC1 Účetnictví 1
UC2 Účetnictví 2
UDA Účetnictví a daně
US Účetní systém
ZUC Základy účetnictví