Ing. Mgr. Milan SVOBODA, Ph.D.

Head of Department of Economics and Quantitative Methods
Lecturer of Department of Economics and Quantitative Methods

e-mail svobodm@kem.zcu.cz
telefon  377633100
room  UK 419

Courses | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

  • [2018-2020] SGS-2018-042 - Aplikace kvantitativních metod v ekonomii (co-solver)
  • [2015-2016] GA15-20405S - Modelování procesů na finančních trzích a predikce bankrotu firem aparátem reálných opcí (co-solver)
  • [2015-2016] SGS-2015-026 - Výzkum faktorů ovlivňujících pohyb ceny akcií, predikce vývoje cen akcií a konstrukce algoritmů pro automatické obchodování (co-solver)
  • [2014-2015] SGS-2014-047 - Kvantitativní modelování a experimenty pro ekonomii a podnikovou ekonomiku (co-solver)
  • [2012-2013] SGS-2012-036 - Řešení vybraných úloh podnikové ekonomiky a managementu pomocí kvantitativních metod (co-solver)
  • [2010-2011] SGS-2010-029 - Vývoj řídících procesů organizace s cílem zvýšení její výkonnosti (co-solver)

Development projects

  • [2019-2019] VS-19-020 - Tvorba nových předmětů vedoucích k atraktivní studijní nabídce FEK (co-solver)
  • [2017-2017] VS-17-020 - Podpora pedagogické práce akademických pracovníků formou tvorby vysokoškolských učebnic (co-solver)
  • [2016-2016] VS-16-020 - Inovace a profilace vybraných předmětů FEK (co-solver)