doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.

Fotografie
děkanka Fakulty ekonomické
zástupkyně vedoucího katedry financí a účetnictví
předsedkyně vědecké rady
zástupkyně vedoucího centra podnikání a udržitelnosti
vyučující katedry financí a účetnictví
garant certifikátového programu Daňový specialista
spolupracovnice střediska projektových aktivit
spolupracovnice centra podnikání a udržitelnosti
členka oborové rady
 
e-mail mhorova@kfu.zcu.cz
telefon  377633000
konzultační/úřední hodiny  Čt 13:00 - 14:30
kancelář  UL 403

Publikace

Monografické publikace
 • Hommerová, D.; Brunclíková, K.; Konečný, P.; Hyánek, V.; Hladká, M.; Vojtíšek, P.; Kopecká, M.; Hejduková, P.; Krechovská, M.; Šlehoferová, T.; Hirt, T.; Tlučhoř, J.; Dvořáková, T. Efektivní řízení neziskových organizací poskytujících sociální služby. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 172s. ISBN 978-80-261-0965-5.
 • Krechovská, M.; Hejduková, P.; Hommerová, D. Řízení neziskových organizací - klíčové oblasti pro jejich udržitelnost. Praha : GRADA, 2018. 203s. ISBN 978-80-247-3075-2.
 • Hrdý, M.; Krechovská, M. Podnikové finance v teorii a praxi. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2016. 272s. ISBN 978-80-7552-449-2.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Majdúchová, H.; Gajdová, D.; Štětka, P.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, P.; Dulewicz, P.; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Entrepreneurship Education in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 205s. ISBN 978-80-7211-479-5.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P.; Dvořáková, L.; Vacík, E.; Tóth, M.; Savov, R.; Lančarič, D.; Saniuk, A.; Szudra, .; Dulewicz, .; Bedo, Z.; Posza, A.; Csapi, V. Financial Literacy in Visegrad Group Countries. Plzeň : NAVA, 2015. 99s. ISBN 978-80-7211-483-2.
 • Krechovská, M.; Dvořáková, L.; Srchová, M. Innovation in Industrial Companies - Corporate Social Responsibility in Logistics Processes of the Supply Chain. Trnava : Slovak university of technology in Bratislava, 2015. ISBN 978-80-89708-02-4.
 • Polívka, M.; Krechovská, M.; Tlučhoř, J.; Halgašová, T.; Zahájení podnikání z různých úhlů pohledu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 114s. ISBN 978-80-261-0381-3.
 • Hrdý, M.; Krechovská, M. Podnikové finance v teorii a praxi. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2013. 267s. ISBN 978-80-7478-011-0.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Podnikatelská kultura, image podnikatele a jejich řízení. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 128s. ISBN 978-80-261-0012-6.
 • Hrdý, M.; Krechovská, M. Finance podniku. Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 179s. ISBN 978-80-7357-492-5.
 • Čapková, I.; Halgašová, T.; Krechovská, M.; Hranaiová, K.; Taušl Procházková, P.; Vodička, L. Podpora podnikání ve vybraných zemích EU. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 415 s.s. ISBN 978-80-7043-845-9.
 • Hrdý, M.; Fetisovová, E.; Krechovská, M.; Hofman, J.; Ježek, J.; Ježková, R.; Král'ovič, J.; Křikač, K.; Lukáš, L.; Nagy, L.; Pavlák, M.; Šimek, B. Komplexní řešení teoretických a aplikačních problémů financování malých a středních podniků v podmínkách tržního prostředí Evropské unie. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2008. 171s. ISBN 978-80-7043-746-9.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Hejduková, P.; Kureková, L.; Krechovská, M. THE MEASUREMENT OF INDUSTRY 4.0: AN EMPIRICAL CLUSTER ANALYSIS FOR EU COUNTRIES. International Journal of Economic Sciences, 2020, roč.9. č.1, s.121-134, ISSN 1804-9796.
 • Gajdová, D.; Krechovská, M. Possibilities of Clusters and Cluster Initiative Creation in Selected Sectors within Slovak and Czech Regions. WSEAS Transactions on Business and Economics, 2016, roč.13. č.1, s.104-118, ISSN 1109-9526.
 • Gajdová, D.; Krechovská, M.; Dubcová, G. New Challenges of SMEs through Clusters Creation in Slovakia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2016. ISSN 1877-0428.
 • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M.; Lukáš, L. Effectiveness of entrepreneurship policies: Some evaluation research perspectives. Amfiteatru Economic, 2015, roč.17. č.39, s.706-722, ISSN 1582-9146.
 • Krechovská, M. Financial Literacy as a Path to Sustainability. Trendy v podnikání, 2015, roč.5. č.2, s.3-12, ISSN 1805-0603.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Enhancing Entrepreneurial Education Activities: New Challenges for SMEs Development. Actual Problems of Economics, 2014, roč.158. č.8, s.262-271, ISSN 1993-6788.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Význam podnikatelského vzdělávání na vysokých školách. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.18-22, ISSN 1214-9187.
 • Hejduková, P.; Krechovská, M. Sociální podnik a možnosti jeho financování. Ekonomické spektrum, 2013, roč.8. č.5, s.36-43, ISSN 1336-9105.
 • Hejduková, P.; Krechovská, M.; Karlovec, K. Rozvoj islámského finančního systému v rámci globalizace finančních trhů. Trendy v podnikání, 2013, roč.3. č.4, s.20-25, ISSN 1805-0603.
 • Kotková, M.; Krechovská, M. Dopady implementace Basel III na finanční řízení podniků. Trendy v podnikání, 2012, roč.2. č.4, s.26-33, ISSN 1805-0603.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Moderní přístupy v politice MSP s využitím systematické výchovy k businessu. Višegrád, 2011, roč.2. č.2, s.88-93, ISSN 1338-2543.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Podnikatelská kultura a image podnikatele - nové výzvy. Višegrád, 2010, roč.1. č.1, s.134-138, ISSN 1338-2543.
 • Krechovská, M.; Hrdý, M. Aktuální problémy strategického finančního řízení podniků v ČR. E + M. Ekonomie a Management, 2007, roč.10. č.4, s.80-86, ISSN 1212-3609.
 • Hrdý, M.; Krechovská, M. Aktualnyje problemy strategičeskogo financovogo upravlenija predprijatijami v Češskoj Respublike. Izvestija Uralskogo gosudarstvennogo ekonomičeskogo universiteta, 2006, roč.17. č.5, s.73-80,
Kapitoly v knize
 • Krechovská, M. Úloha řízení a hodnocení výkonnosti pracovníků při zvyšování výkonnosti podniku. Aktuálne manažérske trendy v teórii a praxi, Žilina : EDIS, 2008. s.228-231. ISBN 978-80-8070-966-2.
Statě ve sborníku
 • Krechovská, M.; Palacká, A. Funding of Non-Profit Organizations through Crowdfunding - Factors of Success. In Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparison. Chemnitz : Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2020, s.69-77. ISBN 978-3-86367-063-4.
 • Krechovská, M.; Mičudová, K.; Staňková, A. Challenge of Sustainable Reporting: Case Study of Major Companies in the Czech Republic. In Proceedings of the 14th International Conference Liberec Economic Forum 2019. Liberec : Technical University of Liberec, 2019, s.45-52. ISBN 978-80-7494-482-6.
 • Hejduková, P.; Krechovská, M. Development of alternative finance models and the position of crowdfunding in alternative forms of finance. In Proceedings of the 9th Economics & Finance Conference, London. Prague, Czech Republic : International Institute of Social and Economic Sciences, 2018, s.63-74. ISBN 2336-6044978-80-87927-53-3.
 • Krechovská, M. Studie finanční gramotnosti mladých v České republice. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Bratislava : EKONÓM, 2017, s.579-586. ISBN 978-80-225-4422-1.
 • Krechovská, M.; Zborková, J. Aplikace zásady opatrnosti v účetním výkaznictví z pohledu národních i světových účetních systémů. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016, s.548-558. ISBN 978-80-225-4245-6.
 • Gajdová, D.; Krechovská, M.; Dubcová, G. New Challenges of SMEs through Clusters Creation in Slovakia. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam : Elsevier, 2016, s.264-271. ISBN 1877-0428neuvedeno.
 • Krechovská, M. Integration of Corporate Sustainability Approach and Sustainable Performance in Corporate Management. In Proceedings of The 26th International Business Information Management Association Conference. Innovation Management and Sustainable Economic Competitive Advantage: From Regional Development to Global Growth. Norristown : International Business Information Management Association, 2015, s.1997-2005. ISBN 978-0-9860419-5-2.
 • Krechovská, M. Use of Treasury Management Systems for Effective Financial Management and Decision-Making of Enterprises. In The International Conference Hradec Economic Days 2014. Peer -Reviewed Conference Proceedings, Part IV.. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014, s.364-369. ISBN 978-80-7435-369-7.
 • Krechovská, M. Business Performance Management Considering Intellectual Capital. In Proceedings of the 6th European Conference on Intellectual Capital. Reading : Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s.100-105. ISBN 978-1-909507-24-1.
 • Krechovská, M.; Dvořáková, L. Nejistota v sociálním podnikání. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Zborník vedeckých prác. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s.178-183. ISBN 978-80-225-3867-1.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. Sustainability and its Integration into Corporate Governance Focusing on Corporate Performance Management and Reporting. In Procedia Engineering. Amsterdam : Elsevier, 2014, s.1144–1151. ISBN 1877-7058neuvedeno.
 • Krechovská, M.; Hejduková, P. Development of the Social Entrepreneurship Concept in the World Economy. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.660-665. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Krechovská, M.; Dvořáková, L. Nejistota v sociálním podnikání. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Zborník vedeckých prác. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s.178-183. ISBN 978-80-225-3867-1.
 • Krechovská, M.; Hejduková, P. Development of the Social Entrepreneurship Concept in the World Economy. In Vision 2020: Sustainable Growth, Economic Development, and Global Competitiveness. Proceedings of the 23rd International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2014, s.660-665. ISBN 978-0-9860419-2-1.
 • Taušl Procházková, P.; Jelínková, E.; Krechovská, M. Evolving innovation perspectives on higher education and its role to competitiveness. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University, 2013, s.575-584. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Saniuk, A.; Krechovská, M. A Performance Measurement System for the Assessment and Improvement of the Order Acceptance Process in the Make-to-Order Sector. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.229-234. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Krechovská, M.; Hejduková, P. The Use of Performance Audit in the Public Sector. In Recent Researches in Applied Economics & Management. Business Administration and Financial Management - Volume 1. Athens : WSEAS Press, 2013, s.129-134. ISBN 2227-460X978-960-474-323-0.
 • Krechovská, M.; Dvořáková, L. Treasury management jako strategický partner zvyšování výkonnosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : zborník vedeckých prác. Bratislava : EKONÓM, 2013, s.283-289. ISBN 978-80-225-3636-3.
 • Krechovská, M. Impact of Sustainable Development on the Financial Management of Czech Enterprises. In Advances in Accounting, Auditing and Risk Management.. Athens : WSEAS Press, 2013, s.101-107. ISBN 2227-460X978-1-61804-192-0.
 • Krechovská, M.; Zborková, J.; Taušl Procházková, P. Study of Environmental Accounting and Its Role in Business Waste Management in the Czech Enterprises. In Advances in Accounting, Auditing and Risk Management.. Athens : WSEAS Press, 2013, s.108-113. ISBN 2227-460X978-1-61804-192-0.
 • Krechovská, M. Vývoj centralizace procesů podnikového treasury managementu. In Obchod a finance 2013. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013, s.25-30. ISBN 978-80-213-2383-4.
 • Krechovská, M.; Zborková, J. Development of Internal Audit in the Context of Sustainability and Its Integration into Business Management. In Advances in Finance & Accounting. Proceedings of the 1st WSEAS International Conference on Finance, Accounting and Auditing (FAA'12). Zlín : WSEAS Press, 2012, s.334-337. ISBN 2227-460X978-1-61804-124-1.
 • Dvořáková, L.; Krechovská, M. Integrace udržitelnosti do finančního řízení podniku a její vliv na hodnocení výkonnosti podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry. Zborník vedeckých prác.. Bratislava : EKONÓM, 2012, s.80-85. ISBN 978-80-225-3427-7.
 • Krechovská, M. Performance Audit Considering the Sustainability: Approach of the Czech Enterprises. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.231-236. ISBN 978-1-908272-76-8.
 • Saniuk, A.; Krechovská, M. Cost Management System in Make-to-order Manufacturing. In Carpathian Logistics Congress 2012 - Congress Proceedings. Ostrava : Tanger, 2012, s.1-6. ISBN 978-80-87294-36-9.
 • Krechovská, M. Performance Audit Considering the Sustainability: Approach of the Czech Enterprises. In Proceedings of the 8th European Conference on Management, Leadership and Governance. Reading : Academic Publishing International Limited, 2012, s.231-236. ISBN 2048-9021978-1-908272-75-1.
 • Saniuk, A.; Krechovská, M. Cost Management System in Make-to-order Manufacturing. In Carpathian Logistics Congress 2012 - Congress Proceedings. Ostrava : Tanger, 2012, s.1-6. ISBN 978-80-87294-33-8.
 • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M. Entrepreneurship Development through Entrepreneurship Education with Special Emphasis on the Role of Business Incubators: Evidence from the Czech Republic. In Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Aberdeen : Academic Publishing Limited, 2011, s.737-741. ISBN 978-1-908272-14-0.
 • Krechovská, M.; Zborková, J. Geneze udržitelného rozvoje v oblasti financí a účetnictví. In Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.1-6. ISBN 978-80-261-0051-5.
 • Taušl Procházková, P.; Krechovská, M. Entrepreneurship Development through Entrepreneurship Education with Special Emphasis on the Role of Business Incubators: Evidence from the Czech Republic. In Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship, Vol 1 and 2. Aberdeen : ACAD CONFERENCES LTD, 2011, s.737-741. ISBN 978-1-908272-14-0.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. The Development of Entrepreneurship and Entrepreneur's Culture by Effective Business and Management Teaching. In Ekonomika a management organizací. Brno : Masarykova univerzita, 2010. s.94-100. ISBN 978-80-210-5273-4.
 • Krechovská, M. Porovnání podnikatelské atmosféry v ČR a zahraničí. In Sborník příspěvků III. mezinárodní vědecké konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2010. s.206-211. ISBN 978-80-7248-620-5.
 • Krechovská, M. Problematika stanovení diskontní úrokové míry v investičním rozhodování. In Hradecké ekonomické dny 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s.182-188. ISBN 978-80-7041-455-2.
 • Krechovská, M.; Taušl Procházková, P. The Effectiveness of Investment Incentives in European Union countries. In Dencentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov EÚ. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009, s.1-7. ISBN 978-80-8083-837-9.
 • Krechovská, M. Manažerské dovednosti v multikulturním prostředí. In Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. Karviná : Slezská univerzita v Opavě, 2008. s.134-139. ISBN 978-80-7248-504-8.
 • Krechovská, M. Hodnocení efektivnosti projektů financovaných z fondů EU. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2008. s.1-8. ISBN 978-80-7318-664-7.
 • Krechovská, M.; Plachá, D. Faktoring jako nástroj financování malých a středních podniků. In Hradecké ekonomické dny 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. s.1-6. ISBN 978-80-7041-202-2.
 • Krechovská, M. Investice malých a středních podniků. In Regio 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.25-30. ISBN 978-80-7043-633-2.
 • Hrdý, M.; Krechovská, M. Strategic financial management and managerial accounting of the firms in the Czech Republic. In Accounting and Management Information Systems. Bucharest : Academy of Economic Studies Bucharest, 2007. s.16-16.
 • Krechovská, M. Analýza rozvoje vědy a výzkumu v Plzeňském kraji. In Hradecké ekonomické dny 2007/I. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s.210-215. ISBN 978-80-7041-812-3.
 • Krechovská, M. Aplikační problémy při hodnocení investičních projektů. In Doctus 2006. Bratislava : AT Publishing, 2006. s.47-50. ISBN 80-88954-36-3.
 • Krechovská, M. Vliv času na hodnocení investičních projektů. In MEKON 2006. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2006. s.1-7. ISBN 80-248-1013-1.
 • Krechovská, M. Problematika rizika v řízení investičních projektů. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2006. s.421-429. ISBN 80-245-1091-X.
 • Krechovská, M.; Šimek, B. Znalost kulturních standardů jako předpoklad přeshraniční spolupráce : přeshraniční spolupráce Česká republika - Německo.. In Regio 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. s.31-36. ISBN 80-7043-517-8.
 • Krechovská, M. Řízení investičních projektů a riziko. In MendelNet 2006. Brno : Alfa Publishing, 2006. s.230-230. ISBN 80-86851-62-1.
 • Šimek, B.; Krechovská, M. Vliv plnění povinností ekonomických subjektů ve vztahu k obchodnímu rejstříku na vypovídající schopnost sbírky listin OR. In Regio 2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, s.162-166. ISBN 80-7043-517-8.
Učební texty, skripta
 • Hrdý, M.; Krechovská, M. Strategické finanční řízení a investiční rozhodování. Praha : Bilance, spol. s r.o., 2011. 275s. ISBN 978-80-86371-55-9.
 • Hrdý, M.; Krechovská, M.; Karlovec, K.; Součková, R. Sbírka příkladů z podnikových financí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009. 100s. ISBN 978-80-7043-778-0.
Posudky
 • Krechovská, M. Financial analysis of Sainsbury's vs. Morrisons. Financial Assets and Investing, Brno : Masarykova univerzita, 2012.
 • Krechovská, M. Vybrané aspekty finančního řízení v organizacích sociálních služeb. Trendy v podnikání. Vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni., Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
 • Krechovská, M. Výber vhodnej metódy ocenenia investícií. Trendy v podnikání 2012. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
 • Krechovská, M. Meranie ekonomického a finančného vplyvu majstrovstiev sveta v hokeji 2011 na mesto Košice. E + M. Ekonomie a Management, Liberec : Technická univerzita, 2012.
 • Krechovská, M. Možnosti investování volných finančních prostředků firem. Trendy v podnikání 2012. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
 • Krechovská, M. Methodology for Value-to-Money Modelling. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Obchodní anjeli jako investori venture kapitálu. Trendy v podnikání, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Vplyv finančnej štruktúry na podnikové procesy. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Vývoj a tendence odchozích přímých zahraničních investic českých podniků. Trendy v podnikání, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Komparácia financovania pol'nohospodárskych podnikov prostredníctvom lízingu a bankového úveru na Slovensku v roku 2011. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Podnikanie v kontexte politiky podpory investícií. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Prístupy k stanoveniu optimálnej kapitálovej štruktúry. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Determinanty investic v ČR. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
 • Krechovská, M. Management investičního rozhodování. Trendy v podnikání 2011. Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference., Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011.
Recenze
 • Krechovská, M. Recenzia. Bondareva, I. - Zatrochová, M. - Olejník, P. Podnikové financie - zbierka príkladov.. MANEKO, Bratislava : Nakladatel'stvo STU, 2010, roč.2010. č.1, s.89-90, ISBN 1337-9488.