doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D.

Fotografie
děkanka Fakulty ekonomické
zástupkyně vedoucího katedry financí a účetnictví
předsedkyně vědecké rady
zástupkyně vedoucího centra podnikání a udržitelnosti
vyučující katedry financí a účetnictví
garant certifikátového programu Daňový specialista
spolupracovnice střediska projektových aktivit
spolupracovnice centra podnikání a udržitelnosti
členka oborové rady
 
e-mail mhorova@kfu.zcu.cz
telefon  377633000
konzultační/úřední hodiny  Čt 13:00 - 14:30
kancelář  UL 403

Odborný životopis

Vzdělání

2017 Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, obor Podniková ekonomika a management, habilitační řízení
2005-2008 ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, obor: Podniková ekonomika a management, doktorské studium
2000-2005 ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, obor: Podniková ekonomika a management, magisterské studium
1993-2000 Gymnázium Plasy

Speciální kurzy a další vzdělávání

4.11.2015 Finanční plán a reporting - praktické rady a tipy
9/2014 Cash management a řízení likvidity
9/2014 Řízení aktiv a pasiv, aktivity korporátního Treasury
1.7.2013 Competitive Intelligence, využití sekundárních informačních zdrojů pro strategii firmy, International Journal of Competitive Intelligence and Business Strategy & TRUCKBUREAU s.r.o.
10.12.2012 Měření a řízení výkonnosti procesů
10/2012-1/2013 Profesionální lektor, osvědčení Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.
28.3.2012 Profesionální risk management - strategie řízení finančních rizik
2/2012-3/2013 Tvorba studijních opor pro e-learning (LMS Unifor)
18.5.2011-19.5.2011 Úkoly a nástroje Treasury Managementu
10/2010-11/2010 Vyučovací metody na VŠ
3/2010-5/2010 Konstruktivismus v praxi vysokých škol

Odborné stáže

21.9.2015-25.9.2015 Copenhagen Business Academy, Dánsko, Erasmus učitelská mobilita - výukový pobyt
26.5.2014-30.5.2014 University of Zielona Gora, Faculty of Economics and Management, Polsko, Erasmus učitelská mobilita - výukový pobyt
6.5.2012-12.5.2012 University of Zielona Góra, Institute of Computer Science and Production Management, Polsko, Erasmus - výukový pobyt
22.8.2011-2.9.2011 Kaplan International Colleges, Velká Británie
9.8.2010-20.8.2010 Embassy CES Brighton, Velká Británie
2006 Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, USA, (společný semestrální kurz ZČU a MU)

Ostatní profesionální aktivity

2014-dosud Česká Asociace Treasury, člen
2014-dosud Česká společnost ekonomická, člen
2014-2015 Marquette University, College of Business Administration, Milwaukee, USA, fakultní koordinátor společného semestrálního kurzu Fakulty ekonomické ZČU a Marquette University
2014-dosud University of Pécs, Faculty of Business and Economics, Maďarsko, fakultní koordinátor Erasmus smlouvy
2012-dosud Česká asociace pro finanční řízení, člen
2011 Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., lektor kurzu Řízení finančních toků a investic
2011-dosud Trendy v podnikání (Business Trends), člen redakční rady vědecké časopisu vydávaného Fakultou ekonomickou ZČU
2011 Trendy v podnikání 2011, pořádání mezinárodní vědecké konference
2011 Univerzita třetího věku ZČU, vyučující v rámci studijního oboru Ekonomické aspekty života
2010-dosud Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU, člen
2010-dosud Business Academy Copenhagen North, Dánsko, fakultní koordinátor Erasmus smlouvy
2009-2011 Disciplinární komise Fakulty ekonomické ZČU, člen