Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
 
e-mail ove@fek.zcu.cz
telefon  377633320
konzultační/úřední hodiny  Čt 8:00 - 9:00, UK516, po předchozí domluvě
kancelář  UK516
osobní stránky  https://ovesleova.webnode.cz/

Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
 • Ovesleová, H. Konference DisCo2012 - zamyšlení nad distančním vzděláváním.. Ikaros, 2012, roč.16. č.7, s.1-4, ISSN 1212-5075.
Statě ve sborníku
 • Janeček, P.; Ovesleová, H. Use of Branding in Czech and German Destination: Comparative Study Based on City Branding. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der GUC - Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.B.H., 2017, s.81-91. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Janeček, P.; Ovesleová, H. KRITÉRIA HODNOCENÍ VEŘEJNÝCH TOALET: PRŮZKUM VYBAVENOSTI DESTINACÍ CESTOVNÍHO RUCHU VŠEOBECNOU INFRASTRUKTUROU. In Trendy v podnikání 2016. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-9. ISBN 978-80-261-0648-7.
 • Ovesleová, H. Role uživatelského rozhraní v e-learningu. In 7th DisCo Conference Reader: New Media and Education. Praha : Centre for Higher Education Studies, 2012, roč.16. č.7, s.238-244, ISBN 978-80-86302-44-7.
 • Ovesleová, H. E-LEARNINGOVÁ VÝUKA JAKO STIMUL TVŮRČÍHO MYŠLENÍ. In Sborník příspěvků 6. mezinárodní konference o distančním vzdělávání : "Příležitosti a rizika distančního vzdělávání", Plzeň, 23. - 25.6.2010. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010. s.173-177. ISBN 978-80-7043-911-1.
 • Ovesleová, H. Praxisbezogener Fachsprachenunterricht als Vorbereitung auf das berufliche Leben im Westböhmisch-deutschen Grenzgebiet. Kooperationen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt.. In Deutsch als fachbezogene Fremdsprache in Grenzregionen. Bratislava : Ekonóm, 2008. s.267-272. ISBN 978-80-225-2606-7.
 • Ovesleová, H. Podcasting ve výuce cizího jazyka v distančním vzdělávání. In Distanční jazykové vzdělávání. Praha : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, 2007. s.123-130. ISBN 978-80-86847-23-8.
 • Ovesleová, H. Podcasting in business German teaching in the part-time combined form of study. In Virtual university VU'07. Bratislava : STU, 2007. s.213-216. ISBN 978-80-89316-09-0.
 • Ovesleová, H. Problematika přípravy studijních materiálů pro výuku odborného jazyka. In Vědecký výzkum a výuka jazyků. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2006. s.1-5. ISBN 80-7041-356-5.
 • Ovesleová, H. Übungsbuch Wirtschaftsdeutch. Fachsprachenunterricht in Form von e-Learning. In Thesenband. Nitra : Spoločnosť učiteľov nemeckého jazyka a germanistov Slovenska, 2006. s.70-. ISBN 80-8094-019-3.
 • Ovesleová, H. Tvorba elektronických podpor pro studium hospodářského jazyka. In Interaktivní, projektové a další aktivizační formy výuky na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav : Škoda Auto Vysoká škola, 2006. s.113-117. ISBN 80-87042-00-X.
 • Ovesleová, H. Popularizace výuky ekonomické němčiny v příhraničních regionech. In Globalizace versus regionalismus. Liberec : Technická univerzita, 2006. s.405-409. ISBN 80-7372-088-4.
 • Ovesleová, H. Tvorba elektronických podpor pro řízené samostudium hospodářského jazyka. In Sborník příspěvků z konference ProfiLingua 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.250-252. ISBN 80-7043-424-4.
 • Ovesleová, H.; Hommerová, D. Využití simulačních her ve výuce hospodářské němčiny. In Rozšířená EU - ekonomické a lingvistické aspekty spolupráce. Liberec : Technická univerzita, 2005. s.1-5. ISBN 80-7083-928-7.
 • Ovesleová, H.; Štruncová, R. Výuka cizích jazyků v distančním vzdělávání na FEK v Plzni. In Distanční vzdělávání v České republice. Praha : Centrum pro studium vysokého školství, 2004. s.238-241. ISBN 80-86302-02-4.
Učební texty, skripta
 • Amdt, H.; Unger, S.; Kopecký, M.; Hommerová, D.; Ovesleová, H. Eurochecker CD. Chemnitz : S.n., 2004.