Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ

Fotografie sekretářka katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
interní doktorandka katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail sojkova@fek.zcu.cz
telefon  377633120
konzultační/úřední hodiny  UK 424, Po předchozí domluvě e-mailem - platné pro záležitosti studia
Út 13:00 - 14:00, UK 421/424, platí pro záležitosti sekretariátu katedry KEM
St 11:00 - 12:00, UK 421/424, platí pro záležitosti sekretariátu katedry KEM
Čt 12:00 - 13:00, UK 421/424, platí pro záležitosti sekretariátu katedry KEM
kancelář  UK 424

Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
 • Martinčík, D.; Šlechtová Sojková, O. The correspondence between the tendency to lie and the less trust in others. 2022.
 • Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D. The experimental evidence of the correlation between the social value orientation and the tendency to lie in the sender-receiver experiment. 2022.
 • Martinčík, D.; Jarý, Č.; Šlechtová Sojková, O. Rekondiční masáže spotřeby prováděné centrálními bankami - experimentální verifikace. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.2, s.54-66, ISSN 1805-0603.
 • Martinčík, D.; Sojková, O.; Aleš, R. Decentralizované řešení dopravní úlohy: experimentální přístup. Trendy v podnikání, 2015, roč.5. č.1, s.32-44, ISSN 1805-0603.
Statě ve sborníku
 • Martinčík, D.; Šlechtová Sojková, O. Relationship between social value orientation and tendency to trust in others. In Business Trends. 2022.
 • Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D. Social preferences and dishonest behavior. In Business Trends. 2022.
 • Pašek, J.; Bošová, D.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Ježek, J.; Martinčík, D.; Sojková, V.; Šlechtová Sojková, O.; Tlučhoř, J. Vliv municipalit jako vlastníka stavebního fondu na veřejný prostor. In Architecture in Perspective 13. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2021, s.144-149. ISBN 978-80-248-4552-4.
 • Šlechtová Sojková, O.; Janeček, P. Visit rate of tourists in the border regions: case of the Pilsen, Karlovy Vary and Usti regions. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Chemnitz : Verlag der GUC, 2019, s.87-98. ISBN 978-3-86367-062-7.
 • Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D. Využití behaviorální ekonomie pro motivaci k dodržování stanovených procesů. In Trendy v podnikání 2018. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s.1-9. ISBN 978-80-261-0833-7.
Postery, přednášky
 • Martinčík, D.; Šlechtová Sojková, O. Beer and Bread: Real Business Cycle in the Neolithic. 2019.
 • Šlechtová Sojková, O.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Martinčík, D.; Pašek, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J. The Impact of Actual Retail Trends on the Technical and Logistic Parameters of Commercial Real Estate. 2019.