Ing. Olga MARTINČÍKOVÁ SOJKOVÁ

Fotografie sekretářka katedry ekonomie a kvantitativních metod
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
interní doktorandka katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail sojkova@fek.zcu.cz
telefon  377633120
konzultační/úřední hodiny  UK 424, Po předchozí domluvě e-mailem - platné pro záležitosti studia
St 11:00 - 12:00, UK 421/424, platí pro záležitosti sekretariátu katedry KEM
Čt 10:00 - 11:00, UK 421/424, platí pro záležitosti sekretariátu katedry KEM
kancelář  UK 424

Publikace

Monografické publikace
 • Pokrivčák, J.; Rajčániová, M.; Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D.; Dereva, M.; Tóth, M. Food supply chains: concentration, unfair trade practices, impact of regulations and changing consumer preferences. Plzeň : Západočeská univerzita, 2022. 94s. ISBN 978-80-261-1141-2.
 • Pašek, J.; Bošová, D.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Ježek, J.; Janeček, P.; Martinčík, D.; Sojková, V.; Šlechtová Sojková, O.; Tlučhoř, J. Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2022. 174s. ISBN 978-80-261-1142-9.
Příspěvky v odborných časopisech
 • Janeček, P.; Pichlík, L.; Martinčíková Sojková, O. Visitor Satisfaction with Cultural Attractions in Destinations of the Karlovy Vary Region. Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2023, roč.26. č.3, s.1-12, ISSN 2336-4297.
 • Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D. The experimental evidence of the correlation between the social value orientation and the tendency to lie in the sender-receiver experiment. 2022.
 • Martinčík, D.; Šlechtová Sojková, O. The correspondence between the tendency to lie and the less trust in others. 2022.
 • Martinčík, D.; Jarý, Č.; Šlechtová Sojková, O. Rekondiční masáže spotřeby prováděné centrálními bankami - experimentální verifikace. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.2, s.54-66, ISSN 1805-0603.
 • Martinčík, D.; Sojková, O.; Aleš, R. Decentralizované řešení dopravní úlohy: experimentální přístup. Trendy v podnikání, 2015, roč.5. č.1, s.32-44, ISSN 1805-0603.
Statě ve sborníku
 • Martinčík, D.; Martinčíková Sojková, O. An analysis of cross-border shopping behavior among Czech citizens in response to the impact of COVID-19 and inflation. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2023. Lößnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2023, s.91-96. ISBN neuvedeno978-3-86367-071-9.
 • Martinčík, D.; Martinčíková Sojková, O. Effect of Personality Traits and Social Value Orientation on The Tendency to Dishonesty”: An Empirical Study. In 42nd IBIMA Conference on 22-23 November 2023 Seville, Spain. Conference proceedings. USA : International Business Information Management Association, 2023, s.1306-1310. ISBN 2767-9640979-8-9867719-0-8.
 • Hommerová, D.; Alaimo, S.; Martinčíková Sojková, O. Current research of the significance of non-profit organizations´ brands in the Czech Republic following the German example. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2023. Lößnitz : GUC - Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2023, s.143-150. ISBN 978-3-86367-071-9.
 • Martinčík, D.; Martinčíková Sojková, O. Cross-Border Shopping of Czech Citizens Before, During, And After Covid Pandemic: A Quantitative Research. In 42nd IBIMA Conference on 22-23 November 2023 Seville, Spain. Conference proceedings. USA : International Business Information Management Association, 2023, s.1251-1256. ISBN 2767-9640neuvedeno.
 • Nosková, M.; Business Intelligence v praxi českých podniků. In Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-11. ISBN 978-80-261-1129-0.
 • Cimler, P.; Kiprý, M.; Nákupní podmínky a chování zákazníků na českém venkově – výzkum ve vybraných obcích. In Sborník příspěvků konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-14. ISBN 978-80-261-1129-0.
 • Komorousová, V.; Jakubíková, D.; Specifika marketingového strategického plánování v sektoru veřejné osobní dopravy – případová studie vybraného podniku. In Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2022, s.1-11. ISBN 978-80-261-1129-0.
 • Faifr, A.; Případová studie implementace GDPR v malém e-shopu. In Sborník příspěvků konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-14. ISBN 978-80-261-1129-0.
 • Martinčík, D.; Šlechtová Sojková, O. Relationship between social value orientation and tendency to trust in others. In Conference Proceedings – Business Trends. Plzeň, 2022. ISBN 978-80-261-1126-9.
 • Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D. Social preferences and dishonest behavior. In Conference Proceedings – Business Trends. Plzeň, 2022. ISBN 978-80-261-1126-9.
 • Pašek, J.; Bošová, D.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Ježek, J.; Martinčík, D.; Sojková, V.; Šlechtová Sojková, O.; Tlučhoř, J. Vliv municipalit jako vlastníka stavebního fondu na veřejný prostor. In Architecture in Perspective 13. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2021, s.144-149. ISBN 978-80-248-4552-4.
 • Šlechtová Sojková, O.; Janeček, P. Visit rate of tourists in the border regions: case of the Pilsen, Karlovy Vary and Usti regions. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2019. Chemnitz : Verlag der GUC, 2019, s.87-98. ISBN 978-3-86367-062-7.
 • Šlechtová Sojková, O.; Martinčík, D. Využití behaviorální ekonomie pro motivaci k dodržování stanovených procesů. In Trendy v podnikání 2018. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018, s.1-9. ISBN 978-80-261-0833-7.
Postery, přednášky
 • Šlechtová Sojková, O.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Martinčík, D.; Pašek, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J. The Impact of Actual Retail Trends on the Technical and Logistic Parameters of Commercial Real Estate. 2019.
 • Martinčík, D.; Šlechtová Sojková, O. Beer and Bread: Real Business Cycle in the Neolithic. 2019.