Fotografie

Ing. Hana KUNEŠOVÁ, Ph.D.

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
členka Akademického senátu FEK

e-mail kunesova@kmo.zcu.cz
telefon  377633309 (UK-524), 377633359 (CD-206)
konzultační/úřední hodiny  UK-524 (Plzeň), Plzeň: čtvrtek 9:00-10:30. Jiné termíny podle domluvy e-mailem.
CD-206 (Cheb), Cheb: pondělí 10:00-11:00
kancelář  UK-524, CD-206

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EEI Evropská ekonomická integrace
OVO Obchodní vztahy a operace
SE Světová ekonomika a EU
SPZD Studium a práce se zdroji