Podnikové finance (KFU/PF)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KFU/FDS
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Charakterizovat základní principy podnikových financí a jejich vliv na efektivnost firemního podnikání a naučit studenty aplikovat teoretické poznatky na konkrétních praktických příkladech probíraných na cvičeních.

Vyučující:

Prezenční studium