Mikroekonomie (KEM/EK1)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Na úrovni základního kurzu podat přehled o fungování tržního mechanismu a o chování jednotlivých tržních subjektů - spotřebitelů, firem a státu z pohledu jeho mikroekonomické politiky. Ukázat základní charakteristiku většiny reálných ekonomických jevů a procesů na úrovni dílčích trhů.

Vyučující:

Prezenční studium