Transformace české ekonomiky (KEM/TCE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. et Ing. Miloš Nový'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Předat studentům základní znalosti o průběhu transformace české ekonomiky a české společnosti od začátku devadesátých let do současnosti.

Vyučující:

Prezenční studium