Obchod a služby (KMO/OS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 0+ 0
Semestr: LS
Garant: 'Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KMO/ORO
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Orientovat studenty v odvětví obchodu, cestovního ruchu a služeb, seznámit s jeho významem v národním hospodářství i ve světové ekonomice, vysvětlit vývojové tendence obchodu a cestovního ruchu doma i ve světě, popsat strukturu odvětví. Seznámit studenty s aktuálními trendy vývoje obchodu a služeb spojených s cestovním ruchem s využitím aktuálních dat a poznatků z praxe.
Vyučující:

Prezenční studium