Obchodní vztahy a operace (KMO/OVO)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Hana Kunešová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Charakterizovat formy mezinárodních obchodních operací a vztahy podniku s obchodními partnery, vysvětlit význam dodacích a platebních podmínek v mezinárodních obchodních operacích, charakterizovat metody financování mezinárodních obchodních operací, objasnit rizika mezinárodních obchodních operací a možné formy ochrany před riziky, vysvětlit vázané obchodní operace.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)