Trénink obchodního jednání (KMO/TOJ)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Naučit aplikovat a využít již získané základní informace studentů ze základů psychologie pro ekonomy a z oblasti řízení lidí pro obchodní jednání a vyjednávání. Předat základní poznatky z fází obchodního jednání a z typologií zákazníků. Procvičit dílčí techniky na seminářích. Připravit studenty pro řízení prodejní síly včetně realizace mystery shoppingu a jeho vyhodnocení v praxi. Procivčit vlastní obchodní prezentace jako součásti praktického výcviku komunikačních dovedností pro osobní prodej a komunikaci se zákazníkem.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)