Organizace a řízení obchodu (KMO/ORO)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KMO/OL, KMO/OS
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Orientovat studenty v odvětví obchodu, seznámit s jeho významem v národním hospodářství i ve světové ekonomice, vysvětlit vývojové tendence obchodu doma i ve světě, popsat strukturu odvětví.
Orientovat studenty v problematice řízení toků zboží a logistických řešení, v řízení a metodách stanovení a analýzy zásob, v pravidlech a způsobech ochrany a identifikace zboží.


Vyučující:

Prezenční studium