Ekonomická statistika (KEM/ES)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenta s předmětem, obsahem a organizací statistické služby v ČR a EU, dále s metodami zjišťování údajů a jejich zpracováním do formy statistických ukazatelů. Naučit studenta pracovat s ekonomickými ukazateli ve formě indexů a diferencí, naučit analyzovat časové řady a provádět jednoduché predikce. Objasnit hlubší souvislosti a propojení nástrojů a metod statistiky s mikro a makroekonomií, s podnikovou ekonomikou, podnikovým i národním účetnictvím.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)