Marketing na internetu (KMO/MINT)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Předat základní informace o využívání marketingu na internetu a interpretovat je. Vysvětlit aplikace marketingového mixu na internetu. Naučit analyzovat a navrhovat možnosti propagace firem a jejich produktů na internetu. Objasnit e-business a představit nejnovější trendy v oblasti marketingu na internetu. Procvičit se studenty přípravu realizace e-shopu včetně vytvoření příkladu ve dvojici či v minitýmu a realizovat hodnocení www stránek organizace.Vyučující:

Prezenční studium