Seminář k bakalářské práci (KMO/SBP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 12
Rozsah (Př+Cv+Sem): 0+ 0+ 2
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Metodické vedení studenta při zpracování jeho bakalářské práce.Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)