Ekonomická výkonnost zemí EU (KEM/EVEU)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 2
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. et Ing. Miloš Nový'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Předat základní poznatky z oblasti mezinárodního srovnávání ekonomické výkonnosti starých a nových členských států Evropské unie.

Vyučující:

Prezenční studium