Sociální statistika (KEM/SOS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty se základy organizace statistické služby v ČR a EU, se soustavami statistických ukazatelů v sociálních oblastech, se zjišťováním údajů a jejich zpracováním do formy statistických ukazatelů a jejich publikaci. Naučit je aplikovat rozdíly, indexy a časové řady v analýze vývoje ukazatelů a jeho krátkodobé predikci. Vést je k pochopení souvislostí mezi statistikou a ekonomií.

Vyučující:

Prezenční studium