Evropská ekonomická integrace (KMO/EEI)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Hana Kunešová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Poskytnout informace o fungování evropské ekonomické integrace v rámci EU, vysvětlit úlohu institucí EU při řízení integračních procesů, vysvětlit podstatu, funkce a strukturu rozpočtu EU, charakterizovat Hospodářskou a měnovou unii a vybrané politiky v ekonomické oblasti, zhodnotit současný stupeň rozvoje evropské ekonomické integrace a seznámit s cíli pro další období.

Vyučující:

Prezenční studium