Ekonomická analýza v podniku (KFU/EAP)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Naučit studenty komplexně zhodnotit ekonomickou situaci podniku využitím jednotlivých metod ekonomické analýzy. Ukázat studentům příkladná řešení, diskutovat případové studie a vést studenty k obhajování svých výstupů.

Vyučující:

Prezenční studium