Finanční audit (KFU/FA)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 1
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Seznámit studenty s problematikou provádění auditu účetní jednotky. Ukázat jednotlivé auditorské postupy při ověřování účetní závěrky od činností před uzavřením auditorské zakázky až po vydání zprávy auditora. Diskutovat případové studie a vést studenty k obhajobě svých výstupů.

Vyučující:

Prezenční studium