Základy obecné ekonomické teorie (KEM/ZOET)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. et Ing. Miloš Nový'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s jednoduchými procnipy mikroekonomie a makroekonomie. V případě mikroekonomie je hlavním přístupem analýza dílčí rovnováhy a částečná analýza rovnováhy celkové. Hlavním předmětem makroekonomické části je analýza HDP, inflace, nezaměstnanosti a vnější ekonomické pozice.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)