Světová ekonomika a EU (KMO/SE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Hana Kunešová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Poskytnout informace o současné světové ekonomice a mezinárodních ekonomických vztazích, seznámit s tendencemi a faktory, které ovlivňují světovou ekonomiku a vybrané makroregiony, umožnit porozumět procesům ve světové ekonomice a zhodnotit její současný stav.

Vyučující:

Prezenční studium