Geografie cestovního ruchu v angličtině (KMO/AGCR)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 0+ 2
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KGE/GVC, KMO/GVC
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Zprostředkovat přehled o územním aspektu cestovního ruchu jako významné charakteristice a specifickém rysu tohoto odvětví. Poskytnout základní orientaci o atraktivitách a předpokladech cestovního ruchu v ČR, Evropě a ve světě. Zprostředkovat metody pro analýzu vybrané oblasti (destinace) z hlediska geografie cestovního ruchu. Popsat a na příkladech ilustrovat typy atraktivit cestovního ruchu. Popsat rajonizaci cestovního ruchu v ČR. Charakterizovat a na příkladech ukázat dopady cestovního ruchu na území. Identifikovat a představit proudy cestovního ruchu v ČR a ve světě. Prakticky ukázat klíčové aspekty geografie cestovního ruchu při exkurzi.

Vyučující:

Prezenční studium