Studium a práce se zdroji (KMO/SPZD)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Hana Kunešová, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zápočet

Anotace

Seznámit studenty s e-learningem a vytvořit základní zkušenosti ze vzdělávacího procesu s podporou ICT pro další vzdělávání se. Realizovat výcvik ve vyhledávání a využívání ekonomických informačních pramenů, katalogů a vybraných ekonomických databází. Seznámit s normami citování zdrojů a procvičit je v krátkých úkolech. Vytvořit praktické zkušenosti v oblasti práce se zdroji pro další odbornou činnost studentů včetně přípravy seminárních prací a bakalářské práce. Objasnit důležitost celoživotního učení ve společnosti znalostí.

Vyučující:

Prezenční studium