Komerční komunikace (KMO/KK)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Objasnit obsah a smysl všech forem komerční komunikace, vysvětlit jejich funkce a vést studující ke schopnosti jejich praktického a integrovaného využití dle stanovených komunikačních cílů. Zdůraznit potřebu oboustranné komunikace obchodních partnerů na trhu a prakticky procvičit využití různých nástrojů komerční komunikace.

Vyučující:

Prezenční studium