Výzkum trhu (KMO/VT)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Objasnit studentům základní principy a postupy výzkumné práce a možnosti jejího využití v podnikové praxi. Naučit je zejména rozlišovat a využívat základní metody a nástroje pro kvalitativní a kvantitativní výzkum s orientací na výzkum trhu. Prověřit jejich schopnost připravit a realizovat výzkum na zadané téma z podnikatelského prostředí.

Vyučující:

Prezenční studium