Ochrana spotřebitele (KMO/SOS)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 3
Rozsah (Př+Cv+Sem): 1+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Orientovat studenta v problematice ochrany spotřebitele - v principech a opatřeních spotřebitelské politiky státu, úpravách ochrany spotřebitele v dokumentech a praxi EU, v možnostech účasti spotřebitele v systému jeho ochrany a v povinnostech obchodních firem v dané oblasti.

Vyučující:

Prezenční studium