Marketing a management obchodních podniků (KMO/MMO)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Představit studentovi obchodní firmu a její cíle a funkce na trhu spotřebním zbožím. Orientovat studenta ve vnějším prostředí retailingu i v obsahu retail managementu, zejména naučit studenta využívat základní nástroje marketingu maloobchodu a metody analýzy finančních ukazatelů obchodní firmy, analýzu území a metody řízení procesů v obchodní firmě.

Vyučující:

Prezenční studium