Obchodní logistika (KMO/OL)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Petr Cimler, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty: KMO/ORO
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Orientovat studenty v problematice řízení a logistických řešení toků zboží, v obsahu a nástrojích supply chain managementu, v řízení a metodách stanovení a analýzy zásob v obchodě, v pravidlech a způsobech ochrany a identifikace zboží (EAN kódy, RFID) v obchodě a v systému obchodního provozu s ohledem na praktické poznatky obchodních firem, trendy i požadavky obchodní praxe a zajistit tak jejich profesní připravenost pro logistické a související činnosti v oblasti řízení toků zboží.

Vyučující:

Prezenční studium