Finanční řízení podniku (KFU/FRPO)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 8
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty se základními principy, teoriemi a praktickými aplikacemi z oblasti finančního řízení podniku se zaměřením na investiční rozhodování, dlouhodobé financování a treasury management. Naučit studenty aplikovat teoretické poznatky na konkrétních praktických příkladech.

Vyučující:

Prezenční studium