erg
Studijní program: N6208 - Ekonomika a management
Studijní obor: Podniková ekonomika a management
Typ studia: navazující magisterské studium
Prezenční forma studia: Plzeň (vizualizace oboru)
Kombinovaná forma studia: Plzeň (vizualizace oboru)

Přihláška: odkaz na e-přihlášku
Příjímací řízení: informace

Popis oboru

Navazující program přinese absolventům titul Ing., prohloubení znalostí a ještě lepší vyhlídky na uplatnění v praxi. Po absolvování lze nastoupit rovnou do zaměstnání nebo se rozhodnout pro studium doktorského studijního programu ve stejném oboru.

Co se naučím

Bloky teoretických předmětů prohloubí vaše znalosti z oblasti ekonomie, podnikové ekonomiky, managementu a financí. Doplní je povinně volitelné odborné předměty v angličtině nebo němčině a předměty zaměřené na využití teoretických poznatků v praxi.

Jak se uplatním

Uplatníte se jako ekonomové či manažeři schopní řešit i složitější nestandardní situace vrcholové řídicí podnikatelské sféry - manažeři v podnicích a institucích z oblasti výroby a služeb, manažeři v neziskových organizacích nebo třeba specialisté pro podnikové řízení.