Certifikátový program Daňový specialista

garant:
  doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ Ph.D.
mhorova@kfu.zcu.cz https://www.fek.zcu.cz/ds
koordinátorka:
  Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.
pahejdu@kfu.zcu.cz

Aktuálně

Charakteristika

Čtyřsemestrální akreditovaný kurz Fakulty ekonomické ZČU a přední české poradenské společnosti Moore Stephens s cílem získat certifikát pro působení daňového specialisty. Po absolvování je možné nastartovat kariéru daňového poradce – specialisty s uplatněním na pozicích u poradenských společností a v ekonomických úsecích firem. Kurz je určen pro studenty navazujícího magisterského studia.
Jako školitelé budou působit přední čeští odborníci z Moore Stephens, přední české osobnosti daňové scény i vyučující katedry financí a účetnictví FEK.
Kurz bude zakončen ústní závěrečnou zkouškou před odbornou komisí.

Informace o studiu
Výuka bude zahájena v ZS ak. roku 2018/19
Termín pro přihlašování končí 15. 9. 2018.
Přihlásit se bude moci prostřednictvím elektronického přihlašovacího formuláře, který bude k dispozici od 1. 5. 2018.

Dokumenty ke stažení a odkazy