doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.

Fotografie
Lecturer of Department of Economics and Quantitative Methods
Member of Subject area board
Member of Scientific Board
 
e-mail gangur@kem.zcu.cz
phone  377633117 (Plzeň), 3167 (Cheb)
room  UK 425, CD 208

Courses

AFIPV Finanční a pojistné výpočty
AKF Kvantitativní finance
DSFI Diplomový seminář FI
EPO Elektronické podnikání
FIPV1 Finanční a pojistné výpočty 1
KF Kvantitativní finance
PPFI Předdiplomní praxe FI
SBP Seminář k bakalářské práci
STA Statistika
SZD Statistické zpracování dat
SZFI Státní zkouška FI
ZAKT Základy analýzy kapitálových trhů