Fotografie

doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen disciplinární komise FEK
člen oborové rady FEK
člen vědecké rady FEK
člen Akademického senátu FEK

e-mail gangur@kem.zcu.cz
telefon  377633117 (Plzeň), 3167 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  UK425, Dle domluvy
kancelář  UK 425, CD 208

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AFIPV Finanční a pojistné výpočty
AKF Kvantitativní finance
DSFI Diplomový seminář FI
EPO Elektronické podnikání
FIPV1 Finanční a pojistné výpočty 1
KF Kvantitativní finance
PPFI Předdiplomní praxe FI
SBP Seminář k bakalářské práci
STA Statistika
SZD Statistické zpracování dat
SZFI Státní zkouška FI
ZAKT Základy analýzy kapitálových trhů