doc. RNDr. Mikuláš GANGUR, Ph.D.

Fotografie
Lecturer of Department of Economics and Quantitative Methods
Member of Subject area board
Member of Scientific Board
 
e-mail gangur@kem.zcu.cz
phone  377633117 (Plzeň), 3167 (Cheb)
room  UK 425, CD 208

Publications

Monographies
 • Pašek, J.; Bošová, D.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Ježek, J.; Martinčík, D.; Sojková, V.; Šlechtová Sojková, O.; Tlučhoř, J. Optimalizace využívání nemovitostí v majetku obcí. Plzeň : Západočeská univerzita, 2022. ISBN 978-80-261-1142-9.
 • Gangur, M.; Plevný, M.; Sova Martinovský, V. Automatické parametrizované generování úloh a testů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2018. 120s. ISBN 978-80-261-0770-5.
 • Gangur, M. Prediktivní trhy. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2015. 163s. ISBN 978-80-7478-847-5.
Papers in journals
 • Mičík, M.; Gangur, M.; Eger, L. Modelling trust dimensions on social media. Journal of Business Economics and Management, 2022, roč.23. č.4, s.937-956, ISSN 1611-1699.
 • Tlučhoř, J.; Přibáň, P.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Jakubíková, D.; Janeček, P.; Maříková, H.; Štumpf, P. Vnímání města v kontextu historické památky na příkladu chebských krovů. Trendy v podnikání, 2022, roč.12. č.2, s.73-87, ISSN 1805-0603.
 • Ircingová, J.; Tlučhoř, J.; Gangur, M. Srovnání přístupů ke správě a strategii rozvoje nemovitostí ve vlastnictví obcí. Trendy v podnikání, 2021, roč.11. č.3, s.16-22, ISSN 1805-0603.
 • Eger, L.; Mičík, M.; Gangur, M.; Řehoř, P. Employer branding: exploring attractiveness dimensions in a multicultural context. Technological and Economic Development of Economy, 2019, roč.25. č.3, s.519-541, ISSN 2029-4913.
 • Gangur, M.; Svoboda, M. Simulation of Bayes´ rule by means of Monte Carlo method. Teaching Statistics, 2018, roč.40. č.3, s.83-87, ISSN 0141-982X.
 • Brčák, J.; Gangur, M. A USE OF DATA MINING METHODS IN THE CZECH REPUBLIC AND IN THE WORLD. Trendy v podnikání, 2018, roč.8. č.3, s.14-23, ISSN 1805-0603.
 • Gangur, M.; Plevný, M. On The Problem of Generating a Large Number of Comparable Test Variants. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2018, roč.11. č.4, s.78-84, ISSN 2336-2375.
 • Munk, M.; Benko, Ĺ.; Gangur, M.; Turčáni, M. Influence of ratio of auxiliary pages on the pre-processing phase of web usage mining. E + M. Ekonomie a Management, 2015, roč.18. č.3, s.144-159, ISSN 1212-3609.
 • Gangur, M. THE SELECTED PROBLEMS OF PREDICTION MARKET MANAGEMENT. Actual Problems of Economics, 2014, roč.158. č.8, s.418-427, ISSN 1993-6788.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Tools for Consumer Rights Protection in the Prediction of Electronic Virtual Market and Technological Changes. Amfiteatru Economic, 2014, roč.16. č.36, s.578-592, ISSN 1582-9146.
 • Gangur, M.; Martinovský, V. A Programmed Learning Principle in Question Bank Creation. Recent Patents in Computer Science, 2013, roč.6. č.1, s.14-24, ISSN 1874-4796.
 • Gangur, M. The Use of Simulation Game in Education Process and Its Interconnection to LMS. Technológia vzdelávania, 2010, s.14-17. ISSN 1335-003X.
 • Odvody, Z.; Gangur, M. E-learningové kursy ČSK jsou spuštěny na www.apolenka.cz. Časopis České stomatologické komory, 2009, roč.19. č.7-8, s.206-207, ISSN 1210-3381.
 • Gangur, M.; Kvašňák, E. Využití principů programového učení ke konstrukci studijních aktivit v on-line kurzu. Technológia vzdelávania, 2007, roč.15. č.5, s.10-12, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L.; Gangur, M. První zkušenosti s projektem EQUAL SUPPORT s podporou elearningu. Technológia vzdelávania, 2006, roč.14. č.4, s.13-15, ISSN 1335-003X.
 • Gangur, M. (E-)learning hrou. Technológia vzdelavánia. Slovenský učiteĺ, 2005, roč.13. č.5, s.10-12, ISSN 1335-003X.
 • Gangur, M. Úloha informačního systému při financování tvůrčích aktivit. Technológia vzdelávania, 2004, roč.12. č.7, s.14-16, ISSN 1335-003X.
 • Gangur, M. Podpora absolventů univerzity při výběru profese. E+M Economics and Management, 2003. s.102-106. ISSN 1212-3609.
 • Gangur, M. Použití online redakčního systému pro konstrukci VLE. Technológia vzdelavánia, Slovenský učiteĺ, 2003, roč.2003. č.7, s.4-6, ISSN 1335-003X.
 • Gangur, M.; Plevný, M. The use of optimization in fuzzy knowledge system construction. Journal of Information, Control and Management Systems, 2003, roč.1. č.2, s.87-100, ISSN 1336-1716.
Chapters in a book
 • Gangur, M. Využití prediktivního trhu pro agregaci informací. Metódy modelovania a analýzy dát v informačných systémoch, Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011, s.146-160. ISBN 978-80-558-0034-9.
 • Gangur, M. Výuka hrou s využitím ICT. ICT koordinátor + ICT metodik, Cheb : SRPGCH, 2007. s.183-192. ISBN 978-80-7399-065-7.
 • Gangur, M.; Pimek, S. Principy a možnosti počítačových sítí. ICT koordinátor + ICT metodik, Cheb : SRPGCH, 2007. s.35-100. ISBN 978-80-7399-065-7.
Papers in Proceedings
 • Gangur, M. The use of cloud for generated statistics data file storage in statistics tasks. In DIVAI 2022 - 14th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2022, s.373-383. ISBN 2464-7470978-80-7676-410-1.
 • Marková, V.; Gangur, M. BIG DATA AND DATA MINING METHODS IN THE TOURISM INDUSTRY IN THE CZECH REPUBLIC. In Conference Proceedings – Business Trends. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. ISBN 978-80-261-1126-9.
 • Vocke, T.; Gangur, M. THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FINANCE SECTOR AND ITS CHANCES. In Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-9. ISBN 978-80-261-1129-0.
 • Pašek, J.; Bošová, D.; Gangur, M.; Ircingová, J.; Janeček, P.; Ježek, J.; Martinčík, D.; Sojková, V.; Šlechtová Sojková, O.; Tlučhoř, J. Vliv municipalit jako vlastníka stavebního fondu na veřejný prostor. In Architecture in Perspective 13. Ostrava : VŠB - TU Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, 2021, s.144-149. ISBN 978-80-248-4552-4.
 • Gangur, M.; Svoboda, M.; Grolmus, P. A COMPARISON OF DIFFERENT APPROACHES USED IN THE LEARNING PROCESS BY MEANS OF THE MOODLE DATA ANALYSIS. In DIVAI 2020 - 13th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2020, s.521-532. ISBN 2464-7470978-80-7598-841-6.
 • Gangur, M.; Sova Martinovský, V. On Possibility of Automatic Generation of Data Files and their Use in Tasks of Descriptive Statistics. In Proceedings of the 11th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2019),. Lisabon : SCITEPRESS – Science and Technology Publications, 2019, s.446-453. ISBN 978-989-758-367-4.
 • Gangur, M. In-house Prediction Markets and their Extension in Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masaryk University, 2018, s.90-97. ISBN 978-80-210-9164-1.
 • Gangur, M. Automated Generation of Statistical Tasks. In DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.47-58. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
 • Svoboda, M.; Gangur, M. The use of Monte Carlo Computer Simulation in Teaching Statistics. In DIVAI 2018 - 12th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Prague : Wolters Kluwer, 2018, s.185-193. ISBN 2464-7470978-80-7598-059-5.
 • Svoboda, M.; Gangur, M. Using of Markov chains with varying state space for predicting short-term of the share price movements. In 35-th International Confernce Mathematical Methods in Economics, Conference Proceedings. Hradec Králové : Gaudeamus, University of Hradec Králové, 2017, s.749-754. ISBN 978-80-7435-678-0.
 • Svoboda, M.; Gangur, M.; Říhová, P. SPOLEHLIVOST DISKONTNÍCH VÝNOSOVÝCH MODELŮ. In Trendy v podnikání 2016, Recenzovaný sborník příspěvků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016, s.1-9. ISBN 978-80-261-0648-7.
 • Plevný, M.; Gangur, M. On the Possibility of Solving the Problem of Automatic Generation of Images in Quiz Questions. In DIVAI 2016 - 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s.385-395. ISBN 2464-7470978-80-7552-249-8.
 • Gangur, M. THE QUIZ QUESTIONS WITH AUTOMATICALLY GENERATED IMAGES. In DIVAI 2016 - 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha : Wolters Kluwer, 2016, s.87-97. ISBN 2464-7470978-80-7552-249-8.
 • Gangur, M. Motivation System on Prediction Market. In LNAI 9875 Computational Collective Intelligence Part II. Switzerland : Springer, 2016, s.354-363. ISBN 0302-9743978-3-319-45245-6.
 • Gangur, M. Combined System of Continuous Double Auction and Automatic Market Maker in Prediction Market. In 33rd international conference Mathematical Methods in Economics Conference Proceedings. Pilsen : University of West Bohemia Pilsen, 2015, s.202-207. ISBN 978-80-261-0539-8.
 • Plevný, M.; Gangur, M. Application of the Prediction Market Instruments in Higher Education. In Proceedings of the 11th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2014. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2014, s.577-586. ISBN 978-80-213-2468-8.
 • Gangur, M. Automatic parameterized generation of test. In DIVAI 2014 - 10th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s.55-64. ISBN 978-80-7478-497-2.
 • Gangur, M.; Martinovský, V. A NEW PROGRAMMED LEARNING MODULE IN LMS MOODLE. In 9th International Scientific Conference on Distance Learning and Applied Informatics Conference Proceedings. Nitra, Slovakia : Constantine the Philosopher University in Nitra, 2012, s.103-109. ISBN 978-80-558-0092-9.
 • Gangur, M. Networking between LMS Moodle and external applications. In Proceedings CSEDU 2102, Vol. 1. Portugal : SciTechPress, 2012, s.271-275. ISBN 978-989-8565-06-8.
 • Gangur, M.; Automatic Generation of Mathematic Tasks. In Recent Researches in Educational Technologies. Iasi : WEAS Press, 2011, s.129-134. ISBN 978-1-61804-010-7.
 • Gangur, M. Automatic Generation of Cloze Questions. In CSEDU 2011. Portugalsko : SciTePress ? Science and Technology Publications, 2011, roč.3. č.Volume 1, s.264-269, ISBN 978-989-8425-49-2.
 • Martinčík, D.; Gangur, M. Dynamic Stochastic General Equilibrium Game as Economic's Teaching Support. In Recent Researchs in Educatuional Technologies. Neuveden : WSEAS Press, 2011, s.37-42. ISBN 978-1-61804-021-3.
 • Gangur, M. Generování úloh s parametrizovanými strukturovanými daty. In Sborník příspévků z konference a soutěže eLearning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011, s.119-124. ISBN 978-80-7435-153-2.
 • Gangur, M. The Use of XSLT for Table Data Tasks Generation. In Recent Research in Computer Science. Neuveden : WSEAS Press, 2011, s.503-508. ISBN 978-1-61804-019-0.
 • Gangur, M.; Martinčík, D. A Prediction Market in Education and Market Liquidity. In Recent Researches in Educational Technologies. Neuveden : WSEAS Press, 2011, s.32-36. ISBN 978-1-61804-021-3.
 • Gangur, M. Matematické úlohy v testu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. s.96-101. ISBN 978-80-7435-067-2.
 • Gangur, M. Projekt "Brána na VŠ" a jeho řešení s využitím volně dostupných autorských nástrojů. In Sborník abstraktů mezinárodní konference MoodleMoot.cz 2010. VŠB - Technická univerzita Ostrava : VŠB, Ostrava, 2010. s.36-36. ISBN 978-80-248-2242-6.
 • Gangur, M. Prediktivní virtuální trh - simulační hra. In SCO 2009. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s.195-200. ISBN 978-80-210-4878-2.
 • Gangur, M. Tvorba e-learningového kurzu v autorském nástroji. In Moderní trendy v ICT. Praha : Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., 2009, roč.1. č.2, s.64-80, ISBN 978-80-86847-39-9.
 • Gangur, M.; Odvody, Z. Educational Portal of the Czech Dental Chamber. In Mefanet 2009. Brno : Masarykova univerzita, 2009. s.1-6. ISBN 978-80-7392-118-7.
 • Gangur, M. Systém elektronického virtuálního trhu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. s.38-41. ISBN 978-80-7041-143-8.
 • Gangur, M. Elektronický virtuální trh. In Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. s.154-159. ISBN 978-80-8094-317-2.
 • Gangur, M. Automatické generování testů V LMS Moodle. In Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. s.160-166. ISBN 978-80-8094-317-2.
 • Gangur, M.; Kvašňák, E. Generování unikátních testů v LMS Moodle. In Mefanet 2007. Brno : MSD, 2007. s.1-5. ISBN 978-80-7392-007-4.
 • Gangur, M.; Kvašňák, E. Využití principů programového učení ke konstrukci studijních aktivit v on-line kurzu. In Dištančné vzdelávanie a Aplikovanej informatike. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. s.68-73. ISBN 978-80-8094-123-9.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Informační systém fakulty pro podporu distančního vzdělávání. In Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. s.81-86. ISBN 80-8050-975-1.
 • Lukáš, M.; Gangur, M.; Plevný, M. An e-communication system for solving citizens´ problems based on the defined life situations, the Czech Republic. In ICEG 2006. Reading : Academic Conferences Limited, 2006. s.142-149. ISBN 978-1-905305-34-6.
 • Gangur, M. Financování tvůrčích aktivit fakulty. In Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005. s.152-157. ISBN 80-7044-652-8.
 • Lukáš, M.; Gangur, M.; Plevný, M. The research of the citizen and public administration communication with the knowledge system support. In IMPA. Cheb : MIM Consulting, 2005. s.107-109. ISBN 80-239-4957-8.
 • Gangur, M. Hra ve výuce nebo výuka ve hře?. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. s.222-228. ISBN 80-7041-595-9.
 • Gangur, M. Publikační systém a jeho využití pro marketing školy a řizení studia. In E-learning a blended learning ve vzdělávacím procesu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.15-16. ISBN 80-7043-420-1.
 • Gangur, M.; Lukáš, M. Komunikace občana s veřejnou správou s podporou znalostního systému. In Sborník z mezinárodní konference EuroRegio2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.132-135. ISBN 80-239-5803-8.
 • Gangur, M. Informační služby jako součást kvality školy. In Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2004. s.27-34. ISBN 80-7044-543-2.
 • Gangur, M. Další vzdělávání ve veřejné správě. In IMPA 2004. Cheb : MIM Consulting, 2004. s.1-9. ISBN 80-239-1506-1.
 • Gangur, M. Výuka pomocí projektu. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2004. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. s.275-280. ISBN 80-7041-798-6.
 • Eger, L.; Gangur, M.; Hommerová, D. Funkce a podpora dálkového studia a e-learningu na ekonomické fakultě v Plzni = Funktion und Förderung des Fernstudiums und E-learnings an der Fakultät für Ökonomie in Pilsen. In Lebenslanges Lernen in Lerndenden Regionen. Chemnitz : STHZ, 2004. s.27-35. ISBN 3-937487-03-4.
 • Gangur, M. The Frequency Interpretation of Fuzziness in the Fuzzy Classification. In Znalosti 2003. Ostrava : VŠB-TU, 2003. s.303-308. ISBN 80-248-0229-5.
 • Gangur, M. Redakční systém ve výuce. In Sborník konference Regio 2003. Plzeň : MIM Consulting, s.r.o., 2003. s.35-41. ISBN 80-239-1505-3.
 • Gangur, M. The Use of Fuzzy Expert System in University Marketing. In Mathematical Methods in Economics - Proceedings of Abstracts. Praha : ČZU Praha, 2003. s.33-33. ISBN 80-213-1047-2.
 • Gangur, M. Podpora absloventů při výběru profese. In 10 rokov technologie vzdelávania. Nitra : SlovDidac, 2002. s.335-340. ISBN 80-967746-6-2.
 • Gangur, M.; Plevný, M. The Use of Mathematical Modeling in Fuzzy Classification. In Advances in Artificial Intelligence and Engineering Cybernetics. Windsor : IIAS, 2002. s.20-25. ISBN 1-894613-19-8.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Practical Example of Fuzzy Approach in Classification. The Measurement of Success of Fuzzy Classification. In Advances in Artificial Intelligence and Engineering Cybernetics. Windsor : IIAS, 2000. s.37-42. ISBN 1-894613-20-1.
 • Gangur, M.; Plevný, M. The Algorithms for Fuzzy Classification on the Case of System for Job Hunting. In Advances in System Research and Cybernetics. Windsor : IIAS, 1999. s.110-114. ISBN 0-921836-78-3.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Fuzzy Approach to Gathering Input and Output Data of Classification System. In Development of Careers Services at Czech Universities II: proceedings of the international meeting. Olomouc : Univerzita Palackého, 1997. s.135-144. ISBN 80-213-0336-0.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Profesní poradenství v prostředí menších VŠ institucí. In Celostátní setkání akademických pracovníků v poradenství: sborník z národní konference. Praha : IPPP ČR, 1997. s.76-78.
 • Gangur, M.; Plevný, M. Development of careers services at czech universities. In Development of Careers Services at Czech Universities: proceedings of the international meeting. Praha : ČZU, 1996. s.172-179. ISBN 80-213-0290-9.
Software
 • Martinčík, D.; Gangur, M. Experimentální makroekonomický software DSGEgame. 2010.
Textbooks
 • Svoboda, M.; Gangur, M.; Mičudová, K. Statistické zpracování dat. Plzeň : Západo£eská univerzita v Plzni, 2019. 199s. ISBN 978-80-261-0883-2.
 • Dvořáková, L.; Basl, J.; Cimler, P.; Egerová, D.; Gangur, M.; Jakubíková, D.; Plevný, M.; Pokrivčák, J.; Preis, J.; Taušl Procházková, P.; Vacek, J.; Eger, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100s. ISBN 978-80-261-0759-0.
 • Mičudová, K.; Gangur, M.; Říhová, P.; Svoboda, M. Základy statistiky a pravděpodobnosti. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016. 225s. ISBN 978-80-261-0660-9.
 • Gangur, M. Základy implementace webového informačního systému. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 160s. ISBN 978-80-261-0485-8.
Posters, Lectures
 • Gangur, M. Automatické generování testů v LMS Moodle. Nitra, 2008.
 • Gangur, M. Systém elektronického virtuálního trhu. Univerzita Hradec Králové, 2008.