doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.

Fotografie
Head of Centre for Regional Development Research
Deputy Head of Department of Geography
Lecturer of Department of Geography
Member of Subject area board
Member of Scientific Board
 
e-mail jezekji@fek.zcu.cz
phone  37763mobil 602 510 598
room  UK 523

Courses

REE Regionální ekonomika
REG1 Regionální ekonomika a reg. politika
RMM Regionální a městský management a mtg.
TRG Teorie a metodologie geografie
ÚP Územní plánování a urbanismus
URBIO Geografie města