doc. RNDr. Jiří JEŽEK, Ph.D.

Fotografie
vedoucí střediska pro výzkum regionálního rozvoje
zástupce vedoucího katedry geografie
vyučující katedry geografie
člen oborové rady
člen vědecké rady
 
e-mail jezekji@fek.zcu.cz
telefon  37763mobil 602 510 598
konzultační/úřední hodiny  Út 9:00 - 10:30, skype live:jezekji_2, skype, tel. 602510598
Čt 13:00 - 14:30, skype live:jezekji_2, skype, tel. 602510598
kancelář  UK 523

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

REE Regionální ekonomika
REG1 Regionální ekonomika a reg. politika
RMM Regionální a městský management a mtg.
TRG Teorie a metodologie geografie
ÚP Územní plánování a urbanismus
URBIO Geografie města