doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.

Fotografie Head of Department of Geography
Lecturer of Department of Geography
Member of Scientific Board
Co-worker of Centre for Regional Development Research
Member of Subject area board
 
e-mail dokoupil@fek.zcu.cz
phone  377633060
room  UK 519

Courses

EG2 Ekonomická geografie 2
EG3 Ekonomická geografie 3
GBS Geografie Bavorska a Saska
GE Geografie Evropy
GPK Geografie Plzeňského kraje
MSEV Metody socioekonomického výzkumu
RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech