doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.

Fotografie vedoucí katedry geografie
vyučující katedry geografie
člen Akademického senátu FEK
člen vědecké rady
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
člen oborové rady
 
e-mail dokoupil@fek.zcu.cz
telefon  377633060
konzultační/úřední hodiny  Po 10:00 - 11:00, UK 519
Út 13:00 - 14:00, UK 519
kancelář  UK 519

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EG2 Ekonomická geografie 2
EG3 Ekonomická geografie 3
GBS Geografie Bavorska a Saska
GE Geografie Evropy
GPK Geografie Plzeňského kraje
MSEV Metody socioekonomického výzkumu
RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech