Fotografie

doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.

proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti Fakulty ekonomické
vyučující katedry geografie
člen vědecké rady FEK
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
člen oborové rady FEK

e-mail dokoupil@kge.zcu.cz
telefon  377633060
konzultační/úřední hodiny  Po 12:00 - 13:00, UK 523, Konzultační hodiny nebudou ve dnech 3.6., 17.6., 24.6. ze služebních důvodů - jiné povinnosti.
St 10:00 - 11:00, UK 523, Konzultační hodiny nebudou ve dnech 29.5., 5.6., 12.6., 29.6. ze služebních důvodů - jiné povinnosti.
kancelář  UK 523

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EG2 Ekonomická geografie 2
EG3 Ekonomická geografie 3
GBS Geografie Bavorska a Saska
GE Geografie Evropy
GPK Geografie Plzeňského kraje
MSEV Metody socioekonomického výzkumu
RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech