Fotografie

doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.

vyučující katedry geografie
člen vědecké rady FEK
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
člen oborové rady FEK

e-mail dokoupil@kge.zcu.cz
telefon  377633060
konzultační/úřední hodiny  Po 13:00 - 14:00, UK 523, dočasně zrušeno
Út 10:00 - 12:00, mobil, +420 731181460, studenti, u nichž vedu kvalifikační práci, mohou volat i mimo tuto dobu
St 13:00 - 14:00, UK 523, dočasně zrušeno
Čt 10:00 - 12:00, mobil, +420 731181460, studenti, u nichž vedu kvalifikační práci, mohou volat i mimo tuto dobu
kancelář  UK 523

Pedagogická činnost | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EG2 Ekonomická geografie 2
EG3 Ekonomická geografie 3
GBS Geografie Bavorska a Saska
GE Geografie Evropy
GPK Geografie Plzeňského kraje
MSEV Metody socioekonomického výzkumu
RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech