doc. PaedDr. Jaroslav DOKOUPIL, Ph.D.

Fotografie Head of Department of Geography
Lecturer of Department of Geography
Member of Scientific Board
Co-worker of Centre for Regional Development Research
Member of Subject area board
 
e-mail dokoupil@fek.zcu.cz
phone  377633060
room  UK 519

Publications

Monographies
 • Jeřábek, M.; Dokoupil, J.; Havlíček, T.; Novotný, L.; Zich, F. České pohraničí – Od periferní národní pozice ke stabilnímu prvku evropské integrace. Praha : Karolinum, 2021. 272s. ISBN 978-80-88018-37-7.
 • Megger, N.; Dolejší, M.; Ježek, J.; Dorner, W.; Kepka Vichrová, M.; Kepka, M.; Čerba, O.; Hájek, P.; Fiala, R.; Čada, V.; Dudáček, O.; ; ; PEREGRINUS Silva Bohemica ... po česko-bavorských poutních stezkách. Klatovy : Úhlava, o.p.s., 2018. 111s. ISBN 978-80-906120-3-7.
 • Böhm, H.; Dokoupil, J.; Jeřábek, M. Crossing the Borders. Studies in the cross-border cooperation within the Danube Region. Case Study The Euroregion Šumava-Bayerischer Wald/Unterer Inn-Mühlviertel.. Budapest : Central European Service for Cross-Border Initiatives, 2016. 73s. ISBN 978-963-12-4756-5.
 • Böhm, H.; Dokoupil, J.; Jeřábek, M. Crossing the Borders. Studies in the cross-border cooperation within the Danube Region. Case Study. Cooperation of the Moravian-Silesian (CZ) and Žilina (SK) Self-governing regions in the EGTC Tritia.. Budapest : Central European Service for Cross-Border Initiatives, 2016. 87s. ISBN 978-963-12-4756-5.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M.; Kaňka, L. Euroregion Böhmerwald/Bayerischer Wald-Unterer Inn/Mühlviertel. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 148s. ISBN 978-80-261-0410-0.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M.; Kaňka, L. Euroregion Šumava. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012. 185s. ISBN 978-80-7380-404-6.
 • Dokoupil, J.; Ježek, J.; Matušková, A. Regionální disparity v České republice, jejich vnímání a představy o řešení. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. CDs. ISBN 978-80-7043-760-5.
 • Kopp, J.; Mentlík, P.; Kraft, J.; Dokoupil, J.; Kučera, T.; Červený, P.; Reitspies, Z.; Preis, J.; Svoboda, J.; Baštová, M. Geografie ostrovů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 194s. ISBN 80-7043-440-6.
 • Jeřábek, M.; Dokoupil, J.; Havlíček, T. České pohraničí - bariéra nebo prostor zprostředkování?. Praha : Academia, 2004. 296s. ISBN 80-200-1051-3.
Papers in journals
 • Jeřábek, M.; Dokoupil, J.; Fiedor, D.; Krejčová, N.; Šimáček, P.; Wokoun, R.; Zich, F. Nové vymezení periferií Česka. Geografie, 2021, roč.126. č.4, s.419-443, ISSN 1212-0014.
 • Rozlivka, R.; Dokoupil, J. Vývoj českého cukrovarnického průmyslu po druhé světové válce. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč.135. č.12, s.412-414, ISSN 1210-3306.
 • Rozlivka, R.; Dokoupil, J. Srovnání vývoje cukrovarnického průmyslu v Česku a v USA na příkladu společností Tereos TTD a American Crystal Sugar. Listy cukrovarnické a řepařské, 2019, roč.135. č.5-6, s.210-217, ISSN 1210-3306.
 • Jeřábek, M.; Dokoupil, J.; Böhm, H. The Euroregion Šumava-Bayerischer Wald/Unterer Inn-Mühlviertel as Laboratory of Cross-Border Relations Changes Caused by Political Decisions. Cross-Border Review, 2018, roč.Neuveden. č.Neuveden, s.23-54, ISSN 2064-6704.
 • Dokoupil, J.; Novotná, M.; Preis, J. Management inovací v Plzeňském kraji a srovnání se sousedními bavorskými regiony. Trendy v podnikání, 2016, roč.6. č.4, s.62-69, ISSN 1805-0603.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Dittrich, J.; Kottl, B.; Roosen, J. Das Verbraucherverhalten im bayerisch-tschechischen Grenzraum nach Schengen. GeoScape, 2010, roč.5. č.Suppl., s.118-127, ISSN 1802-1115.
 • Baštová, M.; Dokoupil, J. Negativní dopady přímých zahraničních investic na trh práce města Plzně. Geografie, 2010, roč.115. č.2, s.188-206, ISSN 1212-0014.
 • Köttl, B.; Dittrich, J.; Dokoupil, J.; Matušková, A.; Roosen, J. Verbraucherschutz im Grenzgebiet: Eine Befragung deutscher und tschechischer Konsumenten. Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 2009, roč.78. č.3, s.160-174, ISSN 0340-1707.
 • Dokoupil, J. Wirtschaftliche Struktur und Entwicklung des Stadt Regions Pilsen und der marginalen Gebiete im Bezirk Pilsen. Revija za geografijo, 2006, roč.1. č.2, s.85-94, ISSN 1854-665X.
Chapters in a book
 • Jeřábek, M.; Havlíček, T.; Dokoupil, J.; Branda, P. Euroregiony v Česku jako platforma přeshraničních ambicí a zájmů. Hranice v krajinách, Praha : Academia, 2020, s.221-248. ISBN 978-80-200-3063-4.
 • Jeřábek, M.; Havlíček, T.; Dokoupil, J. Euroregions as a Platform for Cross-Border Cooperation. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.67-91. ISBN 978-3-319-63015-1.
 • Dokoupil, J.; Havlíček, T.; Jeřábek, M. Development in the Border Areas as Part of the European Integration Process. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.37-48. ISBN 978-3-319-63015-1.
 • Havlíček, T.; Jeřábek, M.; Dokoupil, J. The Schengen Phenomenon—Fact or Fiction?. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.49-65. ISBN 978-3-319-63015-1.
 • Jeřábek, M.; Havlíček, T.; Dokoupil, J. Introduction. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.1-13. ISBN 978-3-319-63015-1.
 • Jeřábek, M.; Havlíček, T.; Dokoupil, J. Conclusions: The Borderlands After Schengen—Self-sufficient, Oscillatory and/or Transit Regions?. Borders in Central Europe After the Schengen Agreement, Cham : Springer International Publishing AG, 2018, s.229-239. ISBN 978-3-319-63015-1.
 • Dokoupil, J. Theoretische Ansätze für die Problematik von Grenzgebieten mit Bezug auf den tschechisch-bayerischen Raum. Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die sozioökonomischen Systeme, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s.9-25. ISBN 978-80-261-0262-5.
 • Kopp, J.; Dokoupil, J. Forschungsziele und -methodik. Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die sozioökonomischen Systeme., Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s.27-36. ISBN 978-80-261-0262-5.
 • Dokoupil, J.; Kopp, J.; Preis, J. Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen. Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und die sozioökonomischen Systeme., Plzeň : Západočeská univerzita, 2013, s.237-255. ISBN 978-80-261-0262-5.
 • Dokoupil, J. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und regionale Entwicklung im tschechisch-bayerischen Grenzgebiet. Impulse und Barrieren. Die tschechisch-bayerische Grenze im Kalten Krieg in vergleichender Perspektive. Politische, ökonomische und soziokulturelle Dimension, Regensburg : Stadtarchiv Regensburg, 2011, s.173-180. ISBN 978-3-935052-88-7.
 • Kopp, J.; Dokoupil, J. Cíle a metodika výzkumu. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.16-22. ISBN 978-80-261-0089-8.
 • Dokoupil, J.; Kopp, J. Shrnutí výsledků a závěry. Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí, Plzeň : Západočeská univerzita, 2011, s.148-160. ISBN 978-80-261-0089-8.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Dittrich, J.; Kottl, B.; Roosen, J. Chování spotřebitelů v česko-bavorském pohraničí po Schengenu. Regionální výzkum v česko-německém pohraničí, Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2010, s.111-119. ISBN 978-80-7414-236-9.
 • Dokoupil, J. Räumliche Auswirkungen der EU-Raumordnungspolitik am Beispiel des grenzüber-schreitenden Verkehrskorridors (Nürnberg)-Amberg-Plzeň/Pilsen-(Praha/Prag). Exkursionsführer Oberfranken, Braunschweig : Westermann, 2007. s.272-283. ISBN 978-3-14-160330-9.
 • Dokoupil, J. Transformující se průmysl města. Geografie města Plzně, Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s.119-129. ISBN 978-80-7043-558-8.
 • Dokoupil, J. The Transformation of the Industry in Plzeň. The Geography of Plzeň, Plzeň : University of West Bohemia, 2007. s.116-125. ISBN 978-80-7043-583-0.
 • Dokoupil, J. Dopravní poloha a dostupnost města. Geografie města Plzně, Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s.130-139. ISBN 978-80-7043-558-8.
 • Dokoupil, J. Geografická poloha. Geografie města Plzně, Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s.31-33. ISBN 978-80-7043-558-8.
 • Dokoupil, J. Geographical Location. The Geography of Plzeň, Plzeň : University of West Bohemia, 2007. s.31-33. ISBN 978-80-7043-583-0.
 • Dokoupil, J. Transport Location and Accessibility of the City. The Geography of Plzeň, Plzeň : University of West Bohemia, 2007. s.126-134. ISBN 978-80-7043-583-0.
 • Dokoupil, J. Železnice dnes. Český les, Praha : Baset, 2005. s.761-. ISBN 80-7340-065-0.
 • Dokoupil, J. Kvalita sociálně ekonomického prostředí jako předpoklad regionálního rozvoje. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje, Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, s.196-198. ISBN 80-7043-429-5.
 • Dokoupil, J. Silniční doprava. Český les, Praha : Baset, 2005. s.755-756. ISBN 80-7340-065-0.
 • Dokoupil, J. Ekonomická základna. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje, Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, s.144-154. ISBN 80-7043-429-5.
 • Dokoupil, J. Průmysl. Český les, Praha : Baset, 2005. s.745-747. ISBN 80-7340-065-0.
 • Dokoupil, J. Úvod. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje, Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.13-14. ISBN 80-7043-429-5.
 • Dokoupil, J. Polohový potenciál Plzeňského kraje. Rozvojový potenciál Plzeňského kraje, Plzeň : Západočeská univerzita, 2005, s.15-17. ISBN 80-7043-429-5.
Papers in Proceedings
 • Dokoupil, J.; Preis, J. BREXIT AND MIGRATION WAVE FROM THE MIDDLE EAST: POSSIBLE IMPACTS ON FUTURE DEVELOPMENT OF THE SCHENGEN AREA. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Zilina : ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 2016, s.375-382. ISBN 978-80-8154-191-9.
 • Dokoupil, J. Historické proměny česko-bavorského pohraničí. In Výzkum českého pohraničí. Ústí nad labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2015, s.41-50. ISBN 978-80-7414-944-3.
 • Dokoupil, J.; Preis, J. THE DEVELOPMENT OF THE CROSS-BORDER COOPERATION IN THE CZECH-BAVARIAN BORDERLAND: A CONTRIBUTION TO ENHANCING OF THE EUROPEAN INTEGRATION IN TERMS THE OF GLOBAL ECONOMICS. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, PTS I AND II. Žilina : UNIV ZILINA, FAC OPERATION & ECONOMICS TRANSPORT & COMMUNICATION, UNIVERITIZNA 1, ZILINA, 010 01, SLOVAKIA, 2015, s.110-118. ISBN 978-80-8154-145-2.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A. Strukturen und Entwicklungen der Bevölkerung in Westböhmen 2004 - 2014. In Sozialer und wirtschaftlicher Strukturwandel in Mitteleuropa 2004 - 2014. Bayreuth : Universität Bayreuth, Arbeitsgruppe Wirtschaftsgeographie und Regionalplanung, 2015, s.119-130. ISBN neuvedenoneuvedeno.
 • Dokoupil, J. Metropolitní region Plzeň. In Europäische und nationale Metropolregionen - dargestellt am Beispiel von Sachsen und Tschechien. Chemnitz : Technische Universität, 2008. s.17-19.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A. Changes in Structurally Weak Regions in the Czech Republic. In Wege aus der Krise. Graz : Eigenverlag der Karl-Franzens-Universität, 2008. s.127-134. ISBN 978-3-901236-03-7.
 • Baštová, M.; Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J. Problematika hodnocení regionálních rozdílů. In Miscellanea geographica. 14. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. s.169-173. ISBN 978-80-7043-663-9.
 • Dokoupil, J. Metropolregion Pilsen. In Europäische und nationale Metropolregionen - dargestellt am Beispiel von Sachsen und Tschechien. Chemnitz : Technische Universität, 2008. s.20-22.
 • Dokoupil, J. EU-Osterweiterung und die Arbeitsmarktentwicklung in den tschechisch-bayerischen Grenzregionen. In Zwei Jahre EU-Osterweiterung. Cottbus : Deutsche Vereinigung für Sozialwissenschaftliche Arbeitsmarktforschung, 2007. s.77-92. ISBN 0176-8263.
 • Dokoupil, J. Trh práce v Plzeňském kraji a jeho proměna za posledních 10 let. In Sachsen und Tschechien - zwischen Konkurrenz und Zusammenarbeit aus geographischer Sicht. Chemnitz : Technische Universität, 2007. s.61-79.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Novotná, M. Model peripheral areas in the Plzen district. In Geografické informácie 9. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa. Fakulta prírodných vied. Katedra geografie a regionálneho rozvoja, 2006. s.26-30. ISBN 80-8094-058-4.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A. Erwartungen und erste Ergebnisse der EU-Erweiterung in der Tschechischen Republik. In Erwartungen und erste Ergebnisse der EU-Erweiterung. Bayreuth : Universität Bayreuth, 2005. s.71-80.
 • Dokoupil, J. Specifické přístupy k regionálnímu rozvoji příhraničních regionů. In Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae occidentalis. 10. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.25-33. ISBN 80-7043-308-6.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A. Integrační úloha geografie v současné škole = The integration role of geography at contemporary school. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno : Masarykova univerzita, 2004. s.65-65. ISBN 80-210-3474-2.
 • Dokoupil, J. Interaktionen über die tschechisch-bayerische Grenze aus der Sicht der Landesentwicklung und Regionalplanung. In Grenzpfade. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2004. s.32-37. ISBN 3-631-52054-9.
Textbooks
 • Matušková, A.; Novotná, M.; Kopp, J.; Rousová, M.; Kaňka, L.; Dokoupil, J. Geografie Plzeňského kraje. Plzeň : Nakladatelství ZČU v Plzni, 2014. 113s. ISBN 978-80-261-0461-2.
 • Ježek, J.; Dokoupil, J.; Kaňka, L.; Matušková, A.; Šlehoferová, M. Regionální rozvoj. Plzeň : Západočeská univerzita, 2014. 122s. ISBN 978-80-261-0462-9.
 • Matušková, A.; Novotná, M.; Kopp, J.; Dokoupil, J.; Rousová, M. Geografie 2 socioekonomická část pro střední školy. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2014. 104s. ISBN 978-80-7235-545-7.
 • Červený, P.; Dokoupil, J.; Kopp, J.; Matušková, A.; Mentlík, P. Zeměpis pro 6. ročník základní školy a primu víceletého gymnázia. Plzeň : Fraus, 2003. 124s. ISBN 80-7238-209-8.
Specialized maps
 • Dokoupil, J.; Novotná, M.; Matušková, A.; Vacek, J. Inovační potenciál Plzeňského kraje - stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů - 2015. 2015.
 • Dokoupil, J.; Novotná, M.; Matušková, A.; Vacek, J.; Frajer, J. Inovační potenciál Plzeňského kraje - stimul pro posílení teritoriální soudržnosti plzeňské aglomerace a příhraničních regionů - 2014. 2014.
Posters, Lectures
 • Preis, J.; Dokoupil, J.; Klika, D.; Lešková, I.; Lochmüller, M.; Wiegand, T. Schengen internal border: perception of impact of the measure against Covid-19 in the Czech-Bavarian borderland. 2022.
 • Dokoupil, J.; Matušková, A.; Preis, J.; Rousová, M. Česko-bavorské pohraničí po Schengenu – reflexe situace obyvateli pohraničí. 2011.