Fotografie

Ing. et Ing. Miloš NOVÝ

Lecturer of Department of Economics and Quantitative Methods
External Ph.D. student of Department of Marketing, Trade and Services

e-mail novym@kem.zcu.cz
room  UK 426

Courses | Research and Development | Publications

Research and Development

Research projects

  • [2018-2020] SGS-2018-042 - Aplikace kvantitativních metod v ekonomii (co-solver)
  • [2016-2017] SGS-2016-057 - Aplikace kvantitativních metod na ekonomické problémy (co-solver)
  • [2006] Transformační proces v ČR a jeho dopady na plzeňský region
  • [2004] Srovnávací analýza implementace strukturálních fondů EU v regionech: Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský kraj
  • [2004] Vzdělávání pracovníků veřejné správy a samosprávy o principech řízení EU

Development projects

  • [2005-2007] 2004CZ050PC001, Projekt č. CZ.04.4.09/4.1.00.1/0067 - EQUAL - SUPPORT, program podpory vzdělávání žen pečujících o děti do 15 let (co-solver)
  • [2004] MŠMT ev.č. 2004/660 - Realizace nových navazujících magisterských studijních programů na FEK (co-solver)

Other projects

  • [2011-2012] Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR (co-solver)