prof. Ing. Jindřich ŠPIČKA, Ph.D.

Member of Subject area board
 
e-mail jindrich.spicka@vse.cz