RNDr. David VOGT, Ph.D.

Fotografie Lecturer of Department of Geography
Co-worker of Centre for Regional Development Research
 
e-mail vogtd@fek.zcu.cz
phone  377633064
room  UK 517

Courses

AGCZ Geografie České republiky v angličtině
DP Diplomový seminář
EGIS Geoinformační technologie pro ekonomy
GISHG Gis v humánní geografii
GPK Geografie Plzeňského kraje
KTPEA Praxe z kartografie a topografie
MSEVA Metody socioekonomického výzkumu
PKGA Politická a kulturní geografie
RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj
SBP1 Seminář k bakalářské práci 1
SBP2 Seminář k bakalářské práci 2
UGE Úvod do studia geografie
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech