RNDr. David VOGT, Ph.D.

Fotografie vyučující katedry geografie
spolupracovník střediska pro výzkum regionálního rozvoje
 
e-mail vogtd@fek.zcu.cz
telefon  377633064
konzultační/úřední hodiny  Út 10:00 - 14:00, UK517, jinak telefonicky (607 852 240), Skype (pozemstandv), studenti píšící BP mohou v případě potřeby zavolat i mimo konzultační hodiny
Út 14:45 - 18:00, UK517, jinak telefonicky (607 852 240), Skype (pozemstandv), studenti píšící BP mohou v případě potřeby zavolat i mimo konzultační hodiny
St 10:00 - 14:00, UK-517, inak telefonicky (607 852 240), Skype (pozemstandv), studenti píšící BP mohou v případě potřeby zavolat i mimo konzultační hodiny
St 14:45 - 18:00, UK-517, inak telefonicky (607 852 240), Skype (pozemstandv), studenti píšící BP mohou v případě potřeby zavolat i mimo konzultační hodiny
kancelář  UK 517

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EGIS Geoinformační technologie pro ekonomy
GEMO Geografie malé oblasti
GISHG Gis v humánní geografii
GPK Geografie Plzeňského kraje
KTP Terénní praxe z kartografie a topografie
KTPE Praxe z kartografie a topografie
MSEVA Metody socioekonomického výzkumu
PKGA Politická a kulturní geografie
RPRZ Regionální politika a regionální rozvoj
UGE Úvod do studia geografie
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech