JUDr. Ing. David MARTINČÍK, Ph.D.

Fotografie
Lecturer of Department of Economics and Quantitative Methods
 
e-mail martinci@fek.zcu.cz
phone  377633110
room  UK 424

Courses

EAPR Ekonomická analýza a prognóza
EK2 Makroekonomie
EKAP Ekonomická analýza a prognóza
HP Hospodářská politika
MFIN Mezinárodní finance
MIKR2 Mikroekonomie 2
SBZEK Bakalářská státní zkouška z ekonomie
ZMA Základy makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie