Fotografie

JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.

předseda Akademického senátu FEK
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen Akademického senátu FEK

e-mail martinci@kem.zcu.cz
telefon  377633110
kancelář  UK 424

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EK2 Makroekonomie
EKAP Ekonomická analýza a prognóza
HP Hospodářská politika
MFIN Mezinárodní finance
MIKR2 Mikroekonomie 2
SBZEK Bakalářská státní zkouška z ekonomie
ZMA Základy makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie